[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: gấp rút các công việc tồn đọng.E đồng ý. Chúng ta cần họp càng sớm càng tốt. Không biết An có thể đứng
ra sắp xếp được không. Em rảnh tất cả những buổi tối.

On Sun, 2009-09-13 at 18:31 +0700, Vo Thai Lam wrote:
> chieu nay a co nhan tin cho An nhung k thay tra loi. Anh that su mong
> muon co buoi hop offile chu khong thi nguy hiem qua. Anh dang di cong
> tac o Dong Nai den het thu 4 nhung neu co hop thi a san sang ve. 
-- 
Moriator
Email: moriator[at]gmail.com