[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thiết kế cho Bandroll - Poster - Website BannerBạn upload lên một nơi chia sẽ file nào đó. Như mega 1280 để mình có thể chuyển đi in luôn. Nếu mình nhận được tiền từ cuộc thi mùa hè sáng tạo sớm thì sẽ ứng trước phần in ấn cho.

Vào 10:08 Ngày 13 tháng 9 năm 2009, Anh Hung Nguyen <[email protected]> đã viết:
Hi mọi người, đây là mẫu thiết kế cho bandroll, banner và poster cho SFD2009, do google group kô cho phép tải file lớn nên H chỉ add các file Jpeg cho mọi người xem qua, ai đi in thì liên hệ trực tiếp với H để nhận file gốc nhé.

Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Jonathan Swift  - "May you live every day of your life."