[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Chụp hình cho SFD2009Hi mọi người,

Đang suy nghĩ không biết tìm người chụp ảnh ở đâu thì có người bạn tự
dưng vào ...xung phong đòi chụp ảnh. Bạn này là một Web Designer có
tiếng ở Việt Nam và đang muốn trau dồi thêm kiến thức về photography.
Bộ đồ nghề của bạn ấy khá xịn, nên hi vọng sẽ có ảnh tốt về event cho
chúng ta. :-)

Mọi người cho biết ý kiến nhé. Hùng đi tìm người quay phim đây :D

Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Stephen Leacock  - "I detest life-insurance agents: they always argue
that I shall some day die, which is not so." -
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/s/stephen_leacock.html