[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Các trục trặc nảy sinh khi đi in bandroll và posterOn Thu, 17 Sep 2009 16:43:32 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> On 09/17/2009 02:12 PM, Anh K. Huỳnh wrote:
> > On Thu, 17 Sep 2009 13:37:05 +0700
> > Anh Hung Nguyen <[email protected]> wrote:
> > 
> >> Vậy anh Kỳ Anh có thể confirm về việc tài trợ của cty đó không?
> >> Vấn đề là mình không có nhiều thời gian, mỗi lần thay đổi như
> >> vậy là phải thay đổi rất nhiều thứ. Chúng ta không thể cứ chạy
> >> qua chạy lại như vậy mà cần phải quyết định dứt khoát.
> > 
> > Mình đã cho cách liên lạc của họ với An rồi. Chuyện này mình chỉ
> > giới thiệu và không trả lời thay họ được. Theo thông tin từ phía
> > họ thì họ có thể tài trợ server (vps), có thể là $, và điều kiện
> > là đơn giản là được tham gia một bàn tại SFD để phát các tờ rơi
> > quảng cáo cho công ty của họ; tất nhiên, mình và họ có thể làm gì
> > còn tùy thuộc vào sự đàm phán của hai bên.
> > 
> > Rất tiếc là chuyện này mình đã không bàn tới sớm.
> > 
> > Đối với FPT là công ty lớn, 5-10 triệu đối với họ không phải là
> > vấn đề, do đó, khi họ đặt điều kiện tài trợ thì mình có thể đặt
> > các điều kiện trở lại, về server (hiện nay saigonlug.org nên bổ
> > sung thêm server), hoặc các tài trợ lâu dài khác. Cũng phải biết
> > họ sẽ làm gì với điều kiện tài trợ của họ. Theo không biết là FPT
> > có làm gì với FLOSS hay không, mình chỉ biết họ làm chủ yếu trên
> > MS. Nếu đúng như vậy thì cũng nên nghĩ lại cách tài trợ của họ.
> > 
> > Chuyện tài trợ là không độc quyền. Mình có thể xin FPT và đồng
> > thời cả chỗ công ty và nhiều chỗ khác. Với một số tài trợ ngắn
> > hạn thì không sao, nhưng với các tài trợ dài hạn thì nên cân nhắc
> > quyền lợi và nghĩa vụ đôi bên.
> > 
> > Mình đứng ở cửa giữa, có chút khó xử. Mong các bạn thông cảm. Dù
> > các bạn quyết định thế nào, mình cũng hết lòng ủng hộ. Tuy nhiên,
> > cũng rất rõ ràng mình không ủng hộ FPT ở nhiều chuyện (lắm
> > lắm :P).
> > 
> > Thân ái,
> > 
> > 
> >> Nguyen Anh Hung
> >> Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
> >> Tech Propulsion Labs
> >> Mobile: +84987 005 477
> >> Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
> >> Blog:    http://www.fresco20.com
> >> Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung
> >>
> >> Pablo Picasso  - "Computers are useless. They can only give you
> >> answers." -
> >> http://www.brainyquote.com/quotes/authors/p/pablo_picasso.html
> >>
> >>
> >> 2009/9/17 Anh K. Huỳnh <[email protected]>:
> >>> On Thu, 17 Sep 2009 10:33:21 +0700
> >>> Anh Hung Nguyen <[email protected]> wrote:
> >>>
> >>>> Hello mọi người, tin vui là FPT sẽ có thể (80%+) tài trợ cho
> >>>> chúng ta từ 3-4 triệu nữa, do vậy SFD sẽ có thêm kinh phí để
> >>>> làm những cái sau đây:
> >>>>
> >>>> - Backdrop cho phòng khai mạc (FPT yêu cầu có cái này)
> >>>> - Standy cho các phòng demo, thuyết trình (FPT yêu cầu có cái
> >>>> này)
> >>>> - 200 namebadges
> >>>> - Phân thưởng cho gameshow
> >>>>
> >>>> Mong nhận feedback của mọi người để confirm với FPT.
> >>>
> >>> Một công ty mình biết cũng muốn tài trợ cho SFD và nhiều hơn
> >>> nữa, mình đã nói với An. An cho ràng việc này phải trên tinh
> >>> thần thống nhất chung của mọi người.
> >>>
> >>> Nếu cứ chấp nhận ồ ạt không dựa trên các tiêu chí gì, thì sẽ là
> >>> một cách cư xử không công bằng và cá nhân mình không đồng tình.
> >>>
> >>> Anyway, "cần tiền thì cứ chơi".
> >>>
> >>> Have fun!
> >>>
> >>> PS: FPT không biết muốn thêm gì nữa. Cái mirror còn làm nửa vời.
> >>> Sh1t. Sorry but I disklike its behavior.
> >>>
> >>>
> >>>>
> >>>> Nguyen Anh Hung
> >>>> Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
> >>>> Tech Propulsion Labs
> >>>> Mobile: +84987 005 477
> >>>> Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
> >>>> Blog:    http://www.fresco20.com
> >>>> Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung
> >>>>
> >>>> Ogden Nash  - "The trouble with a kitten is that when it grows
> >>>> up, it's always a cat." -
> >>>> http://www.brainyquote.com/quotes/authors/o/ogden_nash.html
> >>>>
> >>>>
> >>>> 2009/9/17 Moriator <[email protected]>:
> >>>>> Nếu không có áo thì có kịp làm thẻ đeo cho mọi người không?
> >>>>> Nên có 1 cách nào đó để phân biệt người của BTC chứ.
> >>>>>
> >>>>> On Thu, 2009-09-17 at 06:55 +0700, Nguyen Thai Son wrote:
> >>>>>> Cực chẳng đã tôi xin báo một tin không vui là Thắng OS đã
> >>>>>> không làm đuợc áo. Do chỉ kêu gọi tự nguyện nên ta không
> >>>>>> trách họ được. Bù lại, ta chỉ còn có cách là cố gắng làm tốt
> >>>>>> SFD.
> >>>>>>
> >>>>>> Nhân đây, để các bạn trẻ không phải quá quan tâm về vấn đề
> >>>>>> coffee break, sáng nay tôi sẽ làm việc với canteen của ĐHSP
> >>>>>> để đặt họ làm nước uống cho tất cả đại biểu. Kinh phí cho vụ
> >>>>>> uống nước này, Khoa Tóan-Tin sẽ cấp. Nếu Canteen đồng ý
> >>>>>> (chuẩn bị kịp) thì xung quanh hành lang của lầu 9 sẽ rất
> >>>>>> "hòang tráng".
> >>>>>>
> >>>>>> Chào
> >>>>> --
> >>>>> Moriator
> >>>>> Email: moriator[at]gmail.com
> >>>>>
> >>>>>
> >>>
> >>>
> >>> --
> >>> Anh K. Huynh
> >>> Homepage: http://viettug.org/
> >>>
> > 
> > 
> Ý anh Kỳ Anh là cần thiết thì cứ chơi cho nên nếu ghét thì mình vẫn
> cứ chơi chứ nhỉ? :-p
> Anyway, thời gian còn rất ít, Hưng mong mọi người tránh bàn lùi.
> 

Bàn lùi cũng cần thiết. Một số ý mình đã trao đổi với An qua chát.

Hùng coi lại về điều kiện của FPT.

Cheers


-- 
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/