[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Phần gameshow cho SFD-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Kế hoạch cho gameshow:

Phần câu hỏi: 65 câu, chia làm 2 đợt.

Đợt 1: Dành cho các đội thi ở các trường:
	+ Vòng 1: 10 câu để loại ra các đội đợt 2, ai trả lời nhanh, đúng, đội
người đó được điểm
	+ Vòng 2: 10 câu, thể lệ như đợt 1
	+ Vòng 3: 10 câu cho đội cuối cùng
Đợt 2: Các câu hỏi còn lại dành cho khán giả, giải thưởng là LiveCD,
usb, hoặc...
	Phần game cho Huy phụ trách, giải thưởng như trên.

Có nên chuyển game lên đợt 1 hay không? Huy cho ý kiến. Mail lại sớm cho H.

	
- -- 
- --
Hung Van Nguyen
Opensourcevn member
http://opensource.com.vn
- --
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Fedora - http://enigmail.mozdev.org/

iEYEARECAAYFAkqzIOEACgkQrWbN+Ei7bGijqACg3/QXeVqVejiPQBAm+wR1eUme
HjUAn07Z6/99eC7MLeGFeoJq0ysjK86R
=m2zQ
-----END PGP SIGNATURE-----