[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [SFD] N i dung ngày maiHi moriator, hình như chưa có timeline cho bài thuyết trình pfsense của mình. À, mình là Trần Hữu Nhân, không có liên quan j tới nhan corp đâu nha :D

Vào 22:14 Ngày 18 tháng 9 năm 2009, Anh Hung Nguyen <[email protected]> đã viết:

anh share file google docs lại cho em rồi đó. Không biết cách cài
tiếng Việt trên Archlinux nên dùng tạm avim trên firefox, ai biết chỉ
Hùng setup với :-)

Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Ted Turner  - "Sports is like a war without the killing." -
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/t/ted_turner.html


2009/9/18 Moriator <[email protected]>:
> Gửi mọi người bản nháp nội dung ngày mai. Mọi người xem qua rồi có ý
> kiến sớm để mình chỉnh sửa.
>
> Diễn giả còn rất nhiều người không biết tên, đề nghị ai biết reply nha.
>
> Thanks!
> --
> Moriator
> Email: moriator[at]gmail.com
>--
________________

Best Regards
Tran Huu Nhan