[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [SFD] N i dung ngày maiOn Fri, 18 Sep 2009 22:14:55 +0700
Anh Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> 
> anh share file google docs lại cho em rồi đó. Không biết cách cài
> tiếng Việt trên Archlinux nên dùng tạm avim trên firefox, ai biết
> chỉ Hùng setup với :-)

Bạn cài xvnkb khá ổn. Cái này có thể build từ nguồn trong ít phút.

Hoặc cài scim rồi thêm vào ~/.bashrc

/-------------------------------------------
| export XMODIFIERS="@im=SCIM" 
| export XIM_PROGRAM="/usr/bin/scim -d" 
| export GTK_IM_MODULE=scim
| export QT_IM_MODULE=scim 
\-------------------------------------------

enjoy Arch!

> 
> 
> 2009/9/18 Moriator <[email protected]>:
> > Gửi mọi người bản nháp nội dung ngày mai. Mọi người xem qua rồi
> > có ý kiến sớm để mình chỉnh sửa.
> >
> > Diễn giả còn rất nhiều người không biết tên, đề nghị ai biết
> > reply nha.
> >
> > Thanks!
> > --
> > Moriator
> > Email: moriator[at]gmail.com
> >


-- 
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/