[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [SFD] N i dung ngày maiHi Nhân, bạn có thể cho biết bạn đến từ đơn vị nào và đề tài là gì
không? Lúc nãy tụi mình gọi điện confirm lại những bài thuyết trình ngày
mai, nhưng có lẽ đã để sót bạn.

Xin lỗi bạn vừ sự sai sót này. Mong gặp lại bạn ngày mai.

Thân.

On Fri, 2009-09-18 at 22:23 +0700, huu nhan tran wrote:
> Hi moriator, hình như chưa có timeline cho bài thuyết trình pfsense
> của mình. À, mình là Trần Hữu Nhân, không có liên quan j tới nhan corp
> đâu nha :D
> 
> Best Regards
> Tran Huu Nhan
-- 
Moriator
Email: moriator[at]gmail.com