[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [SFD] N i dung ng_y maiOn Fri, 18 Sep 2009 22:02:13 +0700
Moriator <[email protected]> wrote:

> Gửi mọi người bản nháp nội dung ngày mai. Mọi người xem qua rồi có ý
> kiến sớm để mình chỉnh sửa.
> 
> Diễn giả còn rất nhiều người không biết tên, đề nghị ai biết reply
> nha.

Mà chàng nào sửa bài của mình thành "Câu chuyện đời tôi" nghe thảm quá đi :)

Mình thích thế này hơn: "Câu chuyện của tôi: Tại sao tôi chọn Linux"

Thanks.


-- 
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/