[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [SFD] N i dung ngày maiOn Fri, 18 Sep 2009 22:30:04 +0700
Moriator <[email protected]> wrote:

> 
> Hi Nhân, bạn có thể cho biết bạn đến từ đơn vị nào và đề tài là gì
> không? Lúc nãy tụi mình gọi điện confirm lại những bài thuyết trình
> ngày mai, nhưng có lẽ đã để sót bạn.
> 
> Xin lỗi bạn vừ sự sai sót này. Mong gặp lại bạn ngày mai.
> 

Bạn Nhân này đến từ mait.vn thì phải :) 

@Nhân: Are you frozenheart ?


-- 
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/