[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [SFD] N i dung ngày maidạ đúng rồi đó thầy :). mình đến từ đơn vị mait, mai mình lên đăng ký dc ko ?

Vào 22:33 Ngày 18 tháng 9 năm 2009, Anh K. Huỳnh <[email protected]> đã viết:

On Fri, 18 Sep 2009 22:30:04 +0700
Moriator <[email protected]> wrote:

>
> Hi Nhân, bạn có thể cho biết bạn đến từ đơn vị nào và đề tài là gì
> không? Lúc nãy tụi mình gọi điện confirm lại những bài thuyết trình
> ngày mai, nhưng có lẽ đã để sót bạn.
>
> Xin lỗi bạn vừ sự sai sót này. Mong gặp lại bạn ngày mai.
>

Bạn Nhân này đến từ mait.vn thì phải :)

@Nhân: Are you frozenheart ?


--
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/--
________________

Best Regards
Tran Huu Nhan