[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [SFD] N i dung ngày maiOn Fri, 18 Sep 2009 22:39:07 +0700
huu nhan tran <[email protected]> wrote:

> dạ đúng rồi đó thầy :). mình đến từ đơn vị mait, mai mình lên đăng
> ký dc ko ?

Bài của bạn chắc Moriator sẽ bổ sung sớm vào list thôi, don't worry.

Mình rất quan tâm đến bài về pfSense của bạn. See you soon.

> 
> Vào 22:33 Ngày 18 tháng 9 năm 2009, Anh K. Huỳnh <[email protected]>
> đã viết:
> 
> >
> > On Fri, 18 Sep 2009 22:30:04 +0700
> > Moriator <[email protected]> wrote:
> >
> > >
> > > Hi Nhân, bạn có thể cho biết bạn đến từ đơn vị nào và đề tài là
> > > gì không? Lúc nãy tụi mình gọi điện confirm lại những bài
> > > thuyết trình ngày mai, nhưng có lẽ đã để sót bạn.
> > >
> > > Xin lỗi bạn vừ sự sai sót này. Mong gặp lại bạn ngày mai.
> > >
> >
> > Bạn Nhân này đến từ mait.vn thì phải :)
> >
> > @Nhân: Are you frozenheart ?
> >
> >
> > --
> > Anh K. Huynh
> > Homepage: http://viettug.org/
> >
> 
> 
> 


-- 
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/