[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [SFD] N i dung ngày maiHi Nhân,

Bạn nói luôn để mình đưa vào list :)

Thân.

On Fri, 2009-09-18 at 22:39 +0700, huu nhan tran wrote:
> dạ đúng rồi đó thầy :). mình đến từ đơn vị mait, mai mình lên đăng ký
> dc ko ?
> 
> Vào 22:33 Ngày 18 tháng 9 năm 2009, Anh K. Huỳnh <[email protected]> đã
> viết:
>     
>     On Fri, 18 Sep 2009 22:30:04 +0700
>     Moriator <[email protected]> wrote:
>     
>     >
>     > Hi Nhân, bạn có thể cho biết bạn đến từ đơn vị nào và đề tài
>     là gì
>     > không? Lúc nãy tụi mình gọi điện confirm lại những bài
>     thuyết trình
>     > ngày mai, nhưng có lẽ đã để sót bạn.
>     >
>     > Xin lỗi bạn vừ sự sai sót này. Mong gặp lại bạn ngày mai.
>     >
>     
>     
>     Bạn Nhân này đến từ mait.vn thì phải :)
>     
>     @Nhân: Are you frozenheart ?
>     
>     
>     
>     --
>     Anh K. Huynh
>     Homepage: http://viettug.org/
>     
> 
> 
> 
> -- 
> ________________
> 
> Best Regards
> Tran Huu Nhan
-- 
Moriator
Email: moriator[at]gmail.com