[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [SFD] N i dung ngày maido thời gian ngắn quá nên em chỉ giới thiệu các chức năng và đưa ra mô hình thôi ạ!

Vào 22:44 Ngày 18 tháng 9 năm 2009, Moriator <[email protected]> đã viết:

Hi Nhân,

Bạn nói luôn để mình đưa vào list :)

Thân.

On Fri, 2009-09-18 at 22:39 +0700, huu nhan tran wrote:
> dạ đúng rồi đó thầy :). mình đến từ đơn vị mait, mai mình lên đăng ký
> dc ko ?
>
> Vào 22:33 Ngày 18 tháng 9 năm 2009, Anh K. Huỳnh <[email protected]> đã
> viết:
>
>         On Fri, 18 Sep 2009 22:30:04 +0700
>         Moriator <[email protected]> wrote:
>
>         >
>         > Hi Nhân, bạn có thể cho biết bạn đến từ đơn vị nào và đề tài
>         là gì
>         > không? Lúc nãy tụi mình gọi điện confirm lại những bài
>         thuyết trình
>         > ngày mai, nhưng có lẽ đã để sót bạn.
>         >
>         > Xin lỗi bạn vừ sự sai sót này. Mong gặp lại bạn ngày mai.
>         >
>
>
>         Bạn Nhân này đến từ mait.vn thì phải :)
>
>         @Nhân: Are you frozenheart ?
>
>
>
>         --
>         Anh K. Huynh
>         Homepage: http://viettug.org/
>
>
>
>
> --
> ________________
>
> Best Regards
> Tran Huu Nhan
--
Moriator
Email: moriator[at]gmail.com
--
________________

Best Regards
Tran Huu Nhan