[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [SFD] N i dung ngày maiMọi người xem lại có gì sai sót không? Nhất là phòng ốc ngày giờ. Báo
gấp để mình còn sửa.

@ Anh Hưng: em chỉ đủ làm 2 bộ bảng, sắp xong rồi.
-- 
Moriator
Email: moriator[at]gmail.com