[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Về việc gửi các bài báo cáo lên sfd.saigonlug.orgThân gửi An và các bạn,

Sáng và chiều hôm qua có một số anh chị gọi và nói với Lâm về việc gửi các bài báo cáo  lên website chính thức của ngày hội, có lẽ nhờ An tập hợp lại và đưa lên nhé.

Thân mến!