[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Về việc gửi các bài báo cáo lên sfd.saigonlug.orgKhông cần đâu anh. mọi người đăng kí một account rồi tự đưa lên cũng được mà. :-)

2009/9/20 Vo Thai Lam <[email protected]>
Thân gửi An và các bạn,

Sáng và chiều hôm qua có một số anh chị gọi và nói với Lâm về việc gửi các bài báo cáo  lên website chính thức của ngày hội, có lẽ nhờ An tập hợp lại và đưa lên nhé.

Thân mến!--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy