[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thôgn báo thu chiChào mọi người.

Cho em làm cái thông báo thu chi nhé, phần của em thôi

1. Thu:
+ Em nhận của thầy Sơn 4 triệu
+ Nhận của anh Lâm 250 ngàn.
Tổng cộng khoản thu của em là 4 triệu 250 ngàn

2. Chi:
+ Em đưa Trúc 1 triệu 6 để ứng tiền in ấn bandroll, poster,...
+ Ghi 300 đĩa tốn 1 triệu 5
+ Mua 8 USBs tốn 1 triệu và 40 ngàn
Tổng cộng khoản chi của em là 4 triệu 140 ngàn

4.25 - 4.14 = 0.11
Tiền thừa em còn lại là 110 ngàn
--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy