[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thôgn báo thu chiVậy thứ 2, An đến đại học Sư Phạm để lấy mẫu biên nhận đóng dấu rồi đem qua FPT để nhận 3 triệu tiền tài trợ nữa nhé.
Như vậy thệ Hanoilug hỗ trợ 2,5 triệu ta có tổng cộng 4,5 triệu. Nhưng vẫn còn lại 700 nghìn tiền in băng rôn. Như vậy nếu được anh Hùng xin FPT tài trợ thêm 500 nghìn nữa thì vừa đủ các khoảng chi. Vì thực tế ta đã phải dùng phân nửa tiền tài trợ để thực hiện các yêu cầu của FPT và phải thực hiện rất nhiều việc nữa.

Còn về phần mua thẻ đeo của Huy thì hình như chưa lấy hóa đơn đỏ. Huy ra đấy để lấy hóa đơn về thanh toán nhé

Vào 09:02 Ngày 20 tháng 9 năm 2009, An Nguyen <[email protected]> đã viết:
Chào mọi người.

Cho em làm cái thông báo thu chi nhé, phần của em thôi

1. Thu:
+ Em nhận của thầy Sơn 4 triệu
+ Nhận của anh Lâm 250 ngàn.
Tổng cộng khoản thu của em là 4 triệu 250 ngàn

2. Chi:
+ Em đưa Trúc 1 triệu 6 để ứng tiền in ấn bandroll, poster,...
+ Ghi 300 đĩa tốn 1 triệu 5
+ Mua 8 USBs tốn 1 triệu và 40 ngàn
Tổng cộng khoản chi của em là 4 triệu 140 ngàn

4.25 - 4.14 = 0.11
Tiền thừa em còn lại là 110 ngàn
--  
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy