[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Thôgn báo thu chihình như Lâm đưa cho Huy hơn 200 đi mua thẻ đeo thì phải, k nhớ chính xác là bao nhiêu? Buổi sáng 100 đia mua búa.

@An: Anh có nghe đến việc anh Đại nói AUF có tài trợ 2500.000 thì phải.