[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Thôgn báo thu chi



Tiền mua thẻ còn dư em đã gửi lại anh kèm với hóa đơn và địa chỉ của nơi
mua.

100k sau khi mua búa e có mua nước cho 1 số bạn (lúc đó chỗ uống nước
của SFD chưa cho uống), còn dư 63k em quên đưa lại anh. Khi nào tập họp
ăn nhậu em sẽ đưa lại. :D

On Sun, 2009-09-20 at 17:57 +0700, Vo Thai Lam wrote:
> 
> hình như Lâm đưa cho Huy hơn 200 đi mua thẻ đeo thì phải, k nhớ chính
> xác là bao nhiêu? Buổi sáng 100 đia mua búa. 
> 
> @An: Anh có nghe đến việc anh Đại nói AUF có tài trợ 2500.000 thì
> phải.
-- 
Moriator
Email: moriator[at]gmail.com