[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Saigon Software Freedom Day 2009 in PicturesOn Sun, 20 Sep 2009 12:01:06 +0700
Anh Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> 
> Hi,
> 
> Hùng gửi public link để mọi người tải về toàn bộ hình mà
> photographer Lê Tùng Lâm đã chụp trong ngày hôm qua nhé. Hùng sẽ
> collect hình của anh Nam chụp và gửi tiếp trong email sau.
> 
> http://dl.getdropbox.com/u/132252/SFD2009_In_Pictures.zip
> 

Cảm ơn Hùng rất nhiều! Mình xin phép công bố tạm ở gallery của mình
	http://gx.viettug.org/zen/fs/sfd2009/

Nếu các bạn thấy không tiện mình xin phép giữ lại một số hình không quá nhạy cảm, và các hình của mình.

Cheers,

-- 
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/