[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: �On Mon, 21 Sep 2009 12:45:30 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Chào mọi người
> 
> Mình muốn lưu ý rằng đây là mailing list thảo luận của nhóm tổ chức
> Ngày hội Tự do Phần mềm Tp. HCM cùng các cộng tác viên. Thông tin
> trên đây có thể được trích dẫn, forwarded cũng như được đọc dễ dàng
> trên Internet. Do vậy mong mọi người không đi ra ngoài chủ đề để
> tránh gây phản cảm cho những ai vô tình hay có ý định tìm hiểu
> thông tin trên group. Các thông tin ngoài luồng vui lòng sử dụng
> e-mail cá nhân.
> 
> Mình sẽ xóa hết các e-mail có nội dung ngoài lề và nếu còn ai đưa
> thông tin ngoài lề thì mình buộc phải từ chối quyền đăng gửi email
> đối với thành viên đó.
> 

Lolz. Đưa ra cái rules đi An ơi. Làm kiểu An giống cách làm mà người ta chê đầy ngoài báo đó, gọi là tới đâu hay tới đó.

Ngoài ra, theo /me biết thì list này là private, chỉ có những ai trong nhóm là đọc được thôi mà, làm gì có chuyện "đọc dễ dàng trên Internet".

Nếu thấy chủ đề nào OT thì An cứ nói thẳng ra đi. Nói chung chung như vậy chẳng được gì đâu.

Vả lại, list nào cũng có phần OT. Chưa kể saigonlug chẳng focus trên vấn đề nào cụ thể cả.

Cheers,

-- 
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/