[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: �Hi all,

Sáng bận cài máy nên mình không check mail, không ngờ đến chiều lại nhộn
nhịp như vầy :D Mọi người bàn tán chuyện mailing list khí thế quá nên
mình cũng xin góp vui :))

Cái mailing list saigonlug là nơi để mọi người thảo luận về những gì
liên quan đến tập thể SaigonLUG. Việc rủ nhau offline toàn thể
saigonlugger như thế này mình thấy không vi phạm mục đích của mailing
list, miễn là dùng từ ngữ đàng hoàng. Chừng nào đc Kỳ Anh rủ riêng đc
Hùng mà lại đem lên mailing list thì nên xử. :D Bởi thế mình vote 1
phiếu "vũ như cẩn".

Mình biết là trong group có nhiều bậc tiền bối, nhưng cá nhân mình nghĩ
các bậc tiền bối cũng không thích vì mình mà gây khó khăn cho mọi người.
Việc có nhiều quy định khắt khe cốt làm hài lòng tất cả thì sẽ hạ nhiệt
anh em mất.

Ủng hộ tinh thần freedom! :D

P/S: tính không đi nhưng thấy anh em hào hứng quá nên chắc mình phải suy
nghĩ lại ;))

On Mon, 2009-09-21 at 15:36 +0700, Anh Hung Nguyen wrote:
> 
> - Việc chia mailing list ra theo các "chủ đề" khác nhau là không hợp
> lý. Member của chúng ta có bao nhiêu người đâu? Và lại cũng không ai
> có nhiều thời gian để quản lý nhiều mailing list như vậy. Nên nhớ rằng
> mailing list chỉ là một trong những cái mà chúng ta đang duy trì hiện
> này.
> 
-- 
Moriator
Email: moriator[at]gmail.com