[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: �On Mon, 21 Sep 2009 17:14:56 +0700
Moriator <[email protected]> wrote:

> 
> Hi all,
> 
> Sáng bận cài máy nên mình không check mail, không ngờ đến chiều lại
> nhộn nhịp như vầy :D Mọi người bàn tán chuyện mailing list khí thế
> quá nên mình cũng xin góp vui :))

Sau vụ SFD anh em phấn chấn hơi, như thế này là rất tốt!

> Cái mailing list saigonlug là nơi để mọi người thảo luận về những gì
> liên quan đến tập thể SaigonLUG. Việc rủ nhau offline toàn thể
> saigonlugger như thế này mình thấy không vi phạm mục đích của
> mailing list, miễn là dùng từ ngữ đàng hoàng. Chừng nào đc Kỳ Anh
> rủ riêng đc Hùng mà lại đem lên mailing list thì nên xử. :D Bởi thế
> mình vote 1 phiếu "vũ như cẩn".

Ồ, mình mà mời đồng chí Hùng mà không thông báo cho mọi người biết thì mới bị xử chứ hè :D

> 
> Mình biết là trong group có nhiều bậc tiền bối, nhưng cá nhân mình
> nghĩ các bậc tiền bối cũng không thích vì mình mà gây khó khăn cho
> mọi người. Việc có nhiều quy định khắt khe cốt làm hài lòng tất cả
> thì sẽ hạ nhiệt anh em mất.
> 
> Ủng hộ tinh thần freedom! :D
> 

Nên có vài quy tắc đơn giản thôi. Ví dụ các bạn có thể tham khảo vài rules của ViệtTUG: 
	http://viettug.org/wiki/tex/Rules

Sau này có thể căn cứ vào đó để làm việc. 

> P/S: tính không đi nhưng thấy anh em hào hứng quá nên chắc mình
> phải suy nghĩ lại ;))

Như mình đã nói, tối nay (thứ hai) cuộc hẹn bị Hủy do @[email protected] bận đột xuất (đi học gì đó). Có thông tin gì mình sẽ cập nhật sớm. 

Sau vụ SFD các bạn cũng nên họp nhau rút kinh nghiệm cho lần tổ chức sau. 

Mình sắp hết giờ làm việc nên chỉ tranh thủ viết vài lời. Các vấn đề khác sẽ hồi âm các bạn sau.

Chúc vui!


> 
> On Mon, 2009-09-21 at 15:36 +0700, Anh Hung Nguyen wrote:
> > 
> > - Việc chia mailing list ra theo các "chủ đề" khác nhau là không
> > hợp lý. Member của chúng ta có bao nhiêu người đâu? Và lại cũng
> > không ai có nhiều thời gian để quản lý nhiều mailing list như
> > vậy. Nên nhớ rằng mailing list chỉ là một trong những cái mà
> > chúng ta đang duy trì hiện này.
> > 


-- 
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/