[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: �On Mon, 21 Sep 2009 14:16:35 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> 
> Nhân tiện đây, SaigonLUG còn có 2 cái mailing lists khác nữa nhưng
> do vấn đề chuyển đổi hosting tới giờ vẫn chưa khôi phục lại được.
> Em sẽ tính phần này sớm, nhất khi bây giờ SFD đã xong, mình cũng
> thoải mái phần nào về thời gian.


Việc sử dụng mailing list sẽ gây khó khăn cho việc dùng chuyển đổi hosting. Vì SGLug chưa biết sẽ hosting lâu dài ở đâu (học kinh nghiệm của vnoss.org đi). Mỗi lần đổi hosting thì database của ML rất khó phục hồi nguyên vẹn.

Cứ để dùng ML như hiện nay. Nhiều ML lớn liên quan tới các chủ đề nặng đô trong kỹ thuật cũng chuyển qua dùng / mirror ở GoogleGroup, mắc gì mình vì cái tên mà bỏ nó đi và khiến người khác mất công chuyển đổi. Chưa kể hiện nay rất nhiều người dùng @gmail.com, sử dụng GG sẽ tiện lợi vô cùng.

Keep it Simple, Stupid

> Em xin đề xuất một phương án thế này: Chúng ta sẽ lập ra một
> mailing list để cho anh em bàn tán cho nó xôm tụ, nhậu nhẹt cà phê
> cà pháo. 

ừ, lập ra một cái như vậy cũng hay. Nhưng chắc là chỉ có vài nguơwi tham gia thôi. Mình là người đầu tiên không tham gia. Bởi vì "nhậu" thì mình có "chiến hữu" rồi. Nếu có bàn chuyện cà phê và offline ở ML này thì đó là để kết nối bè bạn và để bàn chuyện LUG sự thôi, và nhân đó kiếm chiến hữu "nhậu" dài lâu.

(Xin lỗi mọi người vì từ "nhậu" đã được dùng nhiều lần ở trên và dưới đây. Xin hãy hiểu nó một cách nhẹ nhàng, trong khi tìm một từ khác thay thế, đơn giản và dễ nghe hơn.)

> Còn cái List này thì vốn bản thân nó được lập ra là để bàn
> công tác tổ chức Saigon SFD chứ không phải là cái list để thành
> viên SaigonLUG vào bàn gì cũng được. 

Vậy nên đổi tên thành [email protected] cho nó tiện đi. Còn nếu chắc để giữ cho mục đích SFD thì ngày mai mình rút. Mình vô đây để tán về Linux (không có Unix nhé) và OT, không phải vô đây để bàn chuyện SFD :D Vì SFD 2009 đã hết rồi. Và cái ML name là [email protected] chẳng thấy liên quan tới sfd cả :D

> Vậy theo ý kién của anh Kỳ Anh thì các email rủ đi chơi hay ăn uống gửi vào đây cũng okie nhưng mà
> em nghĩ có lẽ là nên có gì đó liên quan tới "hậu trường" SFD chút.
> Chứ còn không không tự nhiên ai post message kiểu như "hôm nay chán
> quá, ai đi nhậu không?" thì loãng lắm. (mặc dù chuyện này thì chưa
> có)

Cái này còn tùy thuộc vào không khí và cách làm việc của SGLUG nữa chứ. Vài hôm nữa có nhiều người vào ra thì tình hình có thể sẽ khác thì sao? Nếu có ai post như vậy thì mình chỉ việc cảnh báo và khóa tài khoản nếu tái phạm lần $n thôi. Và một ML với traffic lớn phải có moderator để lo vụ xử lý này.

Theo mình nhận xét thì An chưa hiểu nhiều về cách quản lý một ML cả về kỹ thuật và philos0phy của nó.

Tóm lại, mình có các ý kiến sau:

* đồng ý với Hùng về chuyện giữ nguyên ML hiện tại, không lập ra list mới

* đặt rules cơ bản cho ML và thông báo cho mọi thành viên của ML
* * rule 1: về nội dung cơ bản của ML
* * rule 2: quy tắc về ứng xử trên ML
* * rule 3: quy tắc về vi phạm ứng xử trên ML
* * rule 4: quy tắc về an ninh và bảo mật trên ML
* * rule 5: quy tắc dành cho moderator của ML
* * rule 6: quy tắc về nội dung truyền thông trên ML
* * rule 7: quy tắc về nội dung liên quan tới cà phê cà pháo trên ML
* * rule 8: ngoài 7 rule trên

* chọn moderator cho ML

* giữ nguyên ML [email protected], không cần sử dụng ML kiểu [email protected]

* ML [email protected] là để bàn về SaiGon Linux Users Group (có thể bao gồm cả SFD, GNU/Linux,... nhưng không thể chỉ gồm SFD hoặc GNU/Linux)

Các bạn có thể đồng ý hoặc không, như hy vọng là làm cái gì ra trò. Riêng về điểm cuối cùng, nếu không thỏa mãn thì dứt khoát mình sẽ rời khỏi list. Nói một cách cứng rắn, SaiGon Linux Users Group là một khách thể, tồn tại không phụ thuộc ý chí cá nhân. Ý chí cá nhân chỉ có thể làm cho nó có hình hài, là chiếc áo cho một tâm hồn.

> Thê thôi, em chỉ có vài lời

Vài lời mà dài thế :D /me cũng có vài lời ở trên :P

Chúc vui vẻ!

-- 
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/