[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: �Quên nữa. SFD 2009 đã xong nhưng vẫn còn các công việc hậu trường phải làm, không phải xong Ngay hội rồi là hết việc đâu nha anh em luggers. Chúng ta vẫn cần báo cáo tài chính và một số việc lặt vặt khác nữa đó. Cái này có lẽ cần họp một bữa cả BTC lại mà dứt điểm luôn nhé.

Và ngoài ra thì đâu phải chỉ có SFD 2009 là chấm dứt luôn đâu. Không biết anh em thế nào chứ nếu năm 2010 em vẫn còn ở đây thì em vẫn sẽ tiếp tục SFD 2010.

Ngoài ra có một số người đã muốn biết thêm thông tin về Saigon SFD để tham gia tổ chức cùng chúng ta năm sau. Ý định của họ là nghiêm túc và bản thân họ cũng phần nào kinh nghiệm hơn chúng ta trong vấn dề tổ chức và gây quỹ sự kiện. Tuy nhiên vì các e-mail gần đây anh em mình bàn ăn nhậu hơi nhiều nên em thấy ngại, chưa dám đưa cho họ đường link vào đây được. Có lẽ em sẽ lưu các email về công tác tổ chức ra đưa họ coi vậy.