[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: �Xin chào mọi người,

Bữa giờ anh em bàn tán xôm tụ quá.


Có một số việc mà cần phải làm gấp bây giờ, thay vì đi sa đà vào chuyện này:

* họp về nội dung công báo với Pcworld (cái này Hùng đã đề cập)
* cập nhật thông tin về SFD lên trang web
* fix chuyện ML
* họp rút kinh nghiệm tổ chức SFD (việc này rất quan trọng, theo ý mình)

Have fun!


--
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/

Đồng ý với Mr Kỳ Anh là nên tập trung vào vấn đề này đi, tuy vậy, đây cũng chỉ là chuyện của sfd, vốn là một phần trong hoạt động có Saigonlug, nên chăng sau khi hoàn thành các công việc còn lại của sfd, mọi người cần bàn nhiều hơn ở hướng hoạt động trong thời gian tới.