[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: �-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

On 09/22/2009 09:32 AM, Vo Thai Lam wrote:
> Xin chào mọi người,
> 
> Bữa giờ anh em bàn tán xôm tụ quá.
> 
> 
>> Có một số việc mà cần phải làm gấp bây giờ, thay vì đi sa đà vào chuyện
>> này:
>>
>> * họp về nội dung công báo với Pcworld (cái này Hùng đã đề cập)
>> * cập nhật thông tin về SFD lên trang web
>> * fix chuyện ML
>> * họp rút kinh nghiệm tổ chức SFD (việc này rất quan trọng, theo ý mình)
>>
>> Have fun!
>>
>>
>> --
>> Anh K. Huynh
>> Homepage: http://viettug.org/
>>
> 
> Đồng ý với Mr Kỳ Anh là nên tập trung vào vấn đề này đi, tuy vậy, đây cũng
> chỉ là chuyện của sfd, vốn là một phần trong hoạt động có Saigonlug, nên
> chăng sau khi hoàn thành các công việc còn lại của sfd, mọi người cần bàn
> nhiều hơn ở hướng hoạt động trong thời gian tới.
sáng ra đọc mail qua lại của anh Kỳ Anh và An mà xong li cafe và mấy
điếu thuốc rồi :))

- -- 
- --
Hung Van Nguyen
Opensourcevn member
http://opensource.com.vn
- --
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Fedora - http://enigmail.mozdev.org/

iEYEARECAAYFAkq4RnwACgkQrWbN+Ei7bGjlcQCgi7UVeCNGvMwGQki3kCtPLCSD
eOkAnibxroC/e2otttJ0Z1rluPjnvl5F
=h2Y0
-----END PGP SIGNATURE-----