[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: �On Tue, 22 Sep 2009 02:53:27 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> 2009/9/22 Anh K. Huỳnh <[email protected]>
> 
> >
> > Việc sử dụng mailing list sẽ gây khó khăn cho việc dùng chuyển
> > đổi hosting. Vì SGLug chưa biết sẽ hosting lâu dài ở đâu (học
> > kinh nghiệm của vnoss.orgđi). Mỗi lần đổi hosting thì database
> > của ML rất khó phục hồi nguyên vẹn
> >
> 
> > Cứ để dùng ML như hiện nay. Nhiều ML lớn liên quan tới các chủ đề
> > nặng đô trong kỹ thuật cũng chuyển qua dùng / mirror ở
> > GoogleGroup, mắc gì mình vì cái tên mà bỏ nó đi và khiến người
> > khác mất công chuyển đổi. Chưa kể hiện nay rất nhiều người dùng
> > @gmail.com, sử dụng GG sẽ tiện lợi vô cùng.
> >
> 
> Thật ra mà nói thì google groups có lợi điểm nhẹ nhàng và dễ quản
> lí so với GNU Mailman chạy trên hosting. Tuy nhiên nó có vấn đề
> riêng là các địa chỉ email dùng tên miền cá nhân KHÔNG thể nào tham
> gia list được. Nếu anh em không tin có thể hỏi thầy Sơn, anh Phú
> Lê, anh Lâm, David Tremblay và trước đây có ThoaiOnline. Tất cả 5
> người này đều phải chuyển sang dùng hôp thư Gmail của mình mới tham
> gia được list.

Xem http://viettug.org/blogs/show/321

Một điểm trừ cho An, và trừ luôn của An thêm 5 điểm nữa (vì đã hướng dẫn chưa đúng cho 5 người khác)

Tổng cộng là An bị trừ 6 điểm đó nha!

Have fun!


-- 
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/