[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Barcamp Saigon Organizers Meeting vao toi ngay maiGreat news, anh Hùng!

Hiện tại thì bên GNOME foundation có ý định tổ chức hội thảo GNOME Asia. Họ có ý muốn mời SaigonLUG mình cùng tham gia tổ chức. Về vấn đề tài trợ thì họ nói GNOME Foundation sẽ đứng ra làm chủ và sẽ có một số đại gia như Sun, Google (có thể) sẽ đứng vào. Giờ chỉ còn việc tìm địa điểm. Hiện Kevin đang có ý định tổ chức BarCamp Saigon và GNOME Asia cùng lúc cùng nơi nên em sẽ đi tới cuôc họp này xem thử tình hình thế nào. :-)

Cheers!

On Wed, Sep 23, 2009 at 11:29 AM, Anh Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

Anh Nhân và mọi người tham khảo về Barcamp theo đường link này nha:
http://www.barcampsaigon.org/?page_id=2&lang=vi

Cheers,

Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Marie von Ebner-Eschenbach  - "Even a stopped clock is right twice a
day." - http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/marie_von_ebnereschenbac.html


On Wed, Sep 23, 2009 at 11:18 AM, huu nhan tran <[email protected]> wrote:
> Barcamp là làm cái gì vậy anh Hùng :) ?
>
> 2009/9/23 Anh Hung Nguyen <[email protected]>
>>
>> Hi SaigonLuggers,
>>
>> Sau SFD2009, Hung se tap trung phan lon thoi gian de to chuc Barcamp
>> Saigon 2009 vao cuoi thang 11 nam nay.
>>
>> Do vay than moi cac ban den tham du buoi hop dau tien cua Organizing
>> Team vao toi mai:
>>
>> Thoi gian: 7h toi thu 5 (toi mai)
>> Dia diem: cafe Highlands goc Le Loi - NKKN
>>
>> Dung nhu tinh than cua Barcamp, bat ky ai cung co the tham gia to chuc
>> su kien, khong quan trong background hay toi tac. Do vay rat mong moi
>> nguoi ai quan tam thi tham gia nhe.
>>
>> Agenda se gom nhung thao luon H se follow up trong chieu nay. Dang cup
>> dien nen dung di dong de mail :D
>>
>> Cheers,
>>
>> --
>> Sent from my mobile device
>>
>> Nguyen Anh Hung
>> Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
>> Tech Propulsion Labs
>> Mobile: +84987 005 477
>> Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
>> Blog:    http://www.fresco20.com
>> Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung
>
>
>
> --
> ________________
>
> Best Regards
> Tran Huu Nhan
>--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy