[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Fwd: To chuc buoi thao luan trong cong dong nguon mo tai TP HCMDự định vào lúc 2 giờ chiều chiều thứ 7 và kết thúc vào lúc 5h chiều.

Vào 01:50 Ngày 22 tháng 12 năm 2009, Ji Shan <[email protected]> đã viết:
Cho cái giờ chính xác & cụ thể đi em ơi. Cuối tuần hẹn hò nhiều lắm :P


>Anh em có ai đi tham gia buổi họp này không vậy ?
>Hưng.

Đang đợi mấy anh ở Saigonlug xác nhận tham gia đây. Về địa điểm em sẽ thông báo sau. Bên Ubuntu-VN được 7 thành viên rồi.
Dự định thì Bộ sẽ hỗ trợ 100 nghìn/ người tham dự họp.