[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Mời tham dự tổng kết dự án MOST - cập nhậtThời gian từ 14h đến 16h30 ngày thứ 7, 26/12/2009 địa điểm

Khách sạn Quê Hương Liberty 4
265 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM

http://www.thodia.vn/khach-san-que-huong-4-ho-chi-minh.html

Các thành viên Saigonlug có thể tham dự xin gửi email xác nhận cho em nhé. Có thể đề xuất thêm một vài chủ đề thảo luận nữa.

Hiện tại đã xác nhận
An,Minh Huy, anh Hùng, anh Lâm, JiShan, thầy Sơn
Số điện thoại liên lạc của em là 0909542211

Về chương trình họp dự kiến sẽ là

15 phút:

30 phút:

15 phút:

45 phút:

15 phút:

30 phút:

Kết thúc vào lúc 16h30 chiều.