[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] hình ảnh của buổi đánh giá MoSTVo Thai Lam wrote:
> Trúc ơi em có thể cho anh xin vài hình ảnh và contact của nhóm  dịch
> mozila hôm qua không?
>
> Cảm ơn em
Hi Trúc, anh cũng muốn có hình, gửi lên mailing list này luôn nhé.
Hưng.