[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] hình ảnh của buổi đánh giá MoSTGửi hình lên Mailing List chật mail mọi người nên em up lên mạng một số tấm hình chụp được. Mấy tấm cuối là mọi người giao lưu ^^
picasaweb.google.com/afterlastangel/HopTongKetDuAnMOST
Contact của Hùng Mozilla :

"Hung. NGUYEN Manh" <[email protected]>,

Vào 20:24 Ngày 27 tháng 12 năm 2009, Hung Nguyen <[email protected]> đã viết:
Vo Thai Lam wrote:
> Trúc ơi em có thể cho anh xin vài hình ảnh và contact của nhóm  dịch
> mozila hôm qua không?
>
> Cảm ơn em
Hi Trúc, anh cũng muốn có hình, gửi lên mailing list này luôn nhé.
Hưng.