[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] hình ảnh của buổi đánh giá MoST



Le Kien Truc wrote:
> Gửi hình lên Mailing List chật mail mọi người nên em up lên mạng một
> số tấm hình chụp được. Mấy tấm cuối là mọi người giao lưu ^^
> picasaweb.google.com/afterlastangel/HopTongKetDuAnMOST
> <http://picasaweb.google.com/afterlastangel/HopTongKetDuAnMOST>
> Contact của Hùng Mozilla :
>
> "Hung. NGUYEN Manh" <[email protected]
> <mailto:[email protected]>>,
>
> Vào 20:24 Ngày 27 tháng 12 năm 2009, Hung Nguyen
> <[email protected] <mailto:[email protected]>> đã viết:
>
>   Vo Thai Lam wrote:
>   > Trúc ơi em có thể cho anh xin vài hình ảnh và contact của nhóm dịch
>   > mozila hôm qua không?
>   >
>   > Cảm ơn em
>   Hi Trúc, anh cũng muốn có hình, gửi lên mailing list này luôn nhé.
>   Hưng.
>
>
Cám ơn em nhiều :).
Hưng.