[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[SaigonLUG] Chuyện namecardHi mọi người :)

Tình hình là mình mới thi xong nên "rảnh rỗi sinh nông nổi" ngồi vẽ cái namecard cho mỗi thành viên trong nhóm. Mọi người xem rồi cho ý kiến nhen.

Mình tự ý kiến thế này:

- Về logo: cắt cái mũi nhọn trên đầu ngắn lại, để dài bỏ vô trong hình xấu lắm. Chữ (c) bị sai về góc nhìn, ai rành Photoshop hay GIMP scale lại dùm. :D
- Mọi người có đề xuất font chữ nào đẹp không? Trong đây mình chỉ dùng Time New Romans.
- Cái Email với Mobile không biết đặt thế nào để nhìn cho nó cân bằng cả, mọi người góp ý nha.
- Mặt kia là Tiếng Việt với bố cục tương tự.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Thân
Võ Minh Huy
----------------
Email: moriator[at]gmail.com
Yahoo ID: vh_moriator
Skype ID: moriator
Homepage: http://moriator.wordpress.com

P/S: Save trees for a greener world by not printing this email unless you really have to.

Attachment: [SaigonLUG] Namecard.png
Description: PNG image

Attachment: [SaigonLUG] Namecard.odg
Description: application/vnd.oasis.opendocument.graphics