[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Seminar của Saigonlugui...Hung lam ghe qua, ai lai di show hang het the nay...ngai qua.

Ung ho hai tay hai chan.
2010/1/8 Hung Nguyen <[email protected]>
Chào mọi người,
Trước Tết âm lịch anh em làm một buổi seminar nho nhỏ cho vui đi.
Chủ yếu là cho vui, seminar để có cái bình luận, sau đó thì làm cái
party nho nhỏ.
Mọi người thấy thế nào?
P/s: Vì thấy anh Lâm đang thèm nhậu :-p
Hưng.