[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fwd: Moi gop y cho ke hoach cua Hrlink Hanoi ... ( CLB GD NHAN SU )FYI

---------- Forwarded message ----------
From: CLB GD NHAN SU <[email protected]>
Date: 2010/1/8
Subject: Moi gop y cho ke hoach cua Hrlink Hanoi ... ( CLB GD NHAN SU )
To: [email protected]


Thân gửi cả nhà!

Vậy là 1 năm đã qua đi. Năm mới sắp bắt đầu. Thời điểm này cũng là lúc chúng ta lên kế hoạch cho năm sau. Dưới đây là kế hoạch dự kiến năm sau cho HRL Hà Nội, kc post lên đây hy vọng sẽ nhận được sự góp ý của các anh chị.

KẾ HOẠCH NĂM 2010 - CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ VIỆT NAM - HRLINK.VN

Chi tiết vui lòng click vào link dưới đây:
http://www.hrlink.vn/diendan/index.php?showtopic=10949

Tháng 1:
Offline liên hoan tổng kết năm 09. Chi tiết vui lòng click vào link dưới đây:
http://www.hrlink.vn/diendan/index.php?showtopic=10950
Thư viện CPO v3.0

Tháng 2:
Offline kiến thức Đào tạo

Tháng 3:
Đưa hrportal.vn vào hoạt động
Kênh Radio
Báo nội bộ HRL

Tháng 4:
Offline sinh nhật HRL
Thư viện CPO v3.1

Tháng 5:
Facebook cpo: 1000 friends
Giao lưu trực tuyến với chuyên gia
Dự án liên kết HRL

Tháng 6:
Offline kiến thức tuyển dụng
Tuyển cộng tác viên ( partime )

Tháng 7:
Thư viện CPO v3.2
Giao lưu trực tuyến với chuyên gia

Tháng 8:
Offline về lương thưởng đãi ngộ

Tháng 9:
Thư viện CPO v3.3
Giao lưu trực tuyến với chuyên gia

Tháng 10:
Hr Day 10

Tháng 11:
Dự án liên kết HRL
Giao lưu trực tuyến với chuyên gia

Tháng 12:
Thư viện CPO v3.4
Tuyển thực tập viên
Offline về Đánh giá

Thanks các anh chị!

P/s: Đây chỉ là kế hoạch tại Hà Nội, mong các anh chị trong BQT tại các tỉnh thành cùng chung sức xây dựng kế hoạch hoạt động cho riêng tỉnh thành mình cũng như đóng góp ý kiến cho hoạt động của cộng đồng nhân sự nói chung. Các thành viên của cộng đồng đang chờ tin của các anh chị.