[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Seminar của SaigonlugGặp mặt thảo luận mấy cái project bị đóng băng của SaigonLUG đi.
Ngày 4/2 em về Phan Thiết rùi, anh em làm sớm nhen.

Thân
Võ Minh Huy
----------------
Email: moriator[at]gmail.com
Yahoo ID: vh_moriator
Skype ID: moriator
Homepage: http://moriator.wordpress.com

P/S: Save trees for a greener world by not printing this email unless you really have to.


On Fri, 2010-01-08 at 17:51 +0700, Hung Nguyen wrote:
Chào mọi người,
Trước Tết âm lịch anh em làm một buổi seminar nho nhỏ cho vui đi.
Chủ yếu là cho vui, seminar để có cái bình luận, sau đó thì làm cái
party nho nhỏ.
Mọi người thấy thế nào?
P/s: Vì thấy anh Lâm đang thèm nhậu :-p
Hưng.