[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SaigonLUG - Synapsys - Job description - System administratorHi guys,

A company named Synapsys is looking for a Linux System Admin. I attached the job description with this email.

Regards.

-------------
-------------

Chào mọi người,

Một công ty tên là Sunapsys đang tìm kiếm một chuyên viên quản trị hệ thống Linux. Mình đính kèm file mô tả công việc của họ vào email này.

Thân mến.

--
Nguyễn Châu An || An Nguyen

__ GNU/Linux Technician and Technical Blogger
__ Advocate for Software Freedom and Open Source

Mobile: (84) 943 747 749
Contact me: http://contact-an.blogspot.com
My blog: http://projektantos.wordpress.com

"I love the whole world, so many things to see" <Discovery Channel>

Attachment: Job-System administrator-Synapsys.doc
Description: MS-Word document