[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Có ai lập trình di động không nhỉ?Mình có 1 số thắc mắc về Lập trình cho điện thoại di động. Có ai rành về mảng này không?

Thân
Võ Minh Huy
----------------
Email: moriator[at]gmail.com
Yahoo ID: vh_moriator
Skype ID: moriator
Homepage: http://moriator.wordpress.com

P/S: Save trees for a greener world by not printing this email unless you really have to.