[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Có ai lập trình di động không nhỉ?Đã giải đáp rồi :)
--
Khanh Le Ngoc Quoc

2010/3/4 Anh Hung Nguyen <[email protected]>
Anh Khánh giúp Huy giải đáp thắc mắc tuổi mới lớn nhé :-)

Nguyen Anh Hung
Investment Officer/ IR Coordinator
Trung Nguyen Group

Mobile: +84987 005 477
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/anhhung
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung2010/3/4 Moriator <[email protected]>

Mình có 1 số thắc mắc về Lập trình cho điện thoại di động. Có ai rành về mảng này không?

Thân
Võ Minh Huy
----------------
Email: moriator[at]gmail.com
Yahoo ID: vh_moriator
Skype ID: moriator
Homepage: http://moriator.wordpress.com

P/S: Save trees for a greener world by not printing this email unless you really have to.