[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Mời tham gia giới thiệu FLOSS tại trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa -Vũng TàuChưa có đề tài những cũng đăng kí 1 vé :D

Thân
Võ Minh Huy
----------------
Email: moriator[at]gmail.com
Yahoo ID: vh_moriator
Skype ID: moriator
Homepage: http://moriator.wordpress.com

P/S: Save trees for a greener world by not printing this email unless you really have to.


On Fri, 2010-04-16 at 23:08 +0700, Hung Nguyen wrote:
On 04/16/2010 09:51 PM, Le Kien Truc wrote:
> Hiệu trường trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu đã đồng ý hỗ trợ việc
> giới thiệu về mã nguồn mở tại trường.
> Hiện tại em đang lập danh sách những người tham dự vào buổi hoạt động này.
> Sẽ tổ chức vào ngày thứ bảy, 8 tháng 5 năm 2010.
> Em xin mời các tất cả thành viên Saigonlug cùng tham gia với chúng em.
> Các anh có thể tham dự với tư cách là một chuyên gia hoặc đại diện
> công ty làm về phần mềm nguồn mở.
> Các anh tham dự chuẩn bị trước bài phát biểu của mình để em gửi cho
> phía trường xét duyệt trước. Nội dung cũng như những lần tổ chức hội
> thảo trước đây (Software Freedom Day) là được, nhưng lần này chúng ta
> nên đánh mạnh hơn về mảng giáo dục.
> Thông tin các anh có thể xem thêm tại:
> http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=6&t=8884
> <http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=6&t=8884>
> Hiện tại vấn đề di chuyển và tài trợ sẽ được tính sau tuỳ theo số
> lượng đoàn tham gia.
> Hi vọng chúng ta sẽ có một buổi team building như mong đợi. Nội dung
> chi tiết về chuyến đi có thể được cùng bàn bạc vào lần họp kế tiếp của
> Saigonlug.
> Thân,
>
> -- 
> SaigonLUG - Saigon GNU/Linux User Group
> Website: http://saigonlug.org
> Email: [email protected]
> --------
> You received this message because you are subscribed to the
> "SaigonLUG" mailing list.
> If you want to unsubscribe, send email to
> [email protected]
> For more information, please visit:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
Hello Trúc,
Anh chưa chuẩn bị bài nói chuyện nào cả, cũng không chuyên về mảng giáo
dục, nếu đi để chơi thì không nên đi làm gì. Nếu anh có thể giúp gì được
thì cho anh anh đăng kí một vé :).

Hưng.


--
SaigonLUG - Saigon GNU/Linux User Group
Website: http://saigonlug.org
Email: [email protected]
--------
You received this message because you are subscribed to the "SaigonLUG" mailing list.
If you want to unsubscribe, send email to [email protected]
For more information, please visit: http://groups.google.com/group/saigonlug