[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Mời tham gia giới thiệu FLOSS tại trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa -Vũng TàuHi all,

Có lẽ là Trúc chưa nói rõ cho anh em được biết. Chuyến đi lần này là buổi sáng đi làm seminar buổi chiều đi nhậu để team building cho anh em mình đó ạ! Vì là team building nên rất mong các anh em sẽ tham gia ạ! Em sẽ liên lạc với các anh em VNOSS ở Sài Gòn luôn. Các anh em bên đó đều rất giỏi về các khoản này, mình rủ theo để giao lưu được cũng sẽ rất hay!

An

2010/4/16 Moriator <[email protected]>
Chưa có đề tài những cũng đăng kí 1 vé :D

Thân
Võ Minh Huy
----------------
Email: moriator[at]gmail.com
Yahoo ID: vh_moriator
Skype ID: moriator
Homepage: http://moriator.wordpress.com

P/S: Save trees for a greener world by not printing this email unless you really have to.


On Fri, 2010-04-16 at 23:08 +0700, Hung Nguyen wrote:
On 04/16/2010 09:51 PM, Le Kien Truc wrote:
> Hiệu trường trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu đã đồng ý hỗ trợ việc
> giới thiệu về mã nguồn mở tại trường.
> Hiện tại em đang lập danh sách những người tham dự vào buổi hoạt động này.
> Sẽ tổ chức vào ngày thứ bảy, 8 tháng 5 năm 2010.
> Em xin mời các tất cả thành viên Saigonlug cùng tham gia với chúng em.
> Các anh có thể tham dự với tư cách là một chuyên gia hoặc đại diện
> công ty làm về phần mềm nguồn mở.
> Các anh tham dự chuẩn bị trước bài phát biểu của mình để em gửi cho
> phía trường xét duyệt trước. Nội dung cũng như những lần tổ chức hội
> thảo trước đây (Software Freedom Day) là được, nhưng lần này chúng ta
> nên đánh mạnh hơn về mảng giáo dục.
> Thông tin các anh có thể xem thêm tại:
> http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=6&t=8884
> <http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=6&t=8884>
> Hiện tại vấn đề di chuyển và tài trợ sẽ được tính sau tuỳ theo số
> lượng đoàn tham gia.
> Hi vọng chúng ta sẽ có một buổi team building như mong đợi. Nội dung
> chi tiết về chuyến đi có thể được cùng bàn bạc vào lần họp kế tiếp của
> Saigonlug.
> Thân,
>
> -- 
> SaigonLUG - Saigon GNU/Linux User Group
> Website: http://saigonlug.org
> Email: [email protected]
> --------
> You received this message because you are subscribed to the
> "SaigonLUG" mailing list.
> If you want to unsubscribe, send email to
> [email protected]
> For more information, please visit:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
Hello Trúc,
Anh chưa chuẩn bị bài nói chuyện nào cả, cũng không chuyên về mảng giáo
dục, nếu đi để chơi thì không nên đi làm gì. Nếu anh có thể giúp gì được
thì cho anh anh đăng kí một vé :).

Hưng.


--
SaigonLUG - Saigon GNU/Linux User Group
Website: http://saigonlug.org
Email: [email protected]
--------
You received this message because you are subscribed to the "SaigonLUG" mailing list.
If you want to unsubscribe, send email to [email protected]
For more information, please visit: http://groups.google.com/group/saigonlug--
Nguyễn Châu An || An Nguyen

__ GNU/Linux Technician and Blogger
__ Advocate of Software Freedom and Open Source

Mobile: (84) 94-3-747-749
Contact me: http://contact-an.blogspot.com
My blog: http://projektantos.wordpress.com

-----

SaigonLUG || Saigon GNU/Linux User Group

Website: http://saigonlug.org
Email: [email protected]

SaigonLUG is a non-profit community-based organization dedicated to the advocacy of Linux and FLOSS. We have a variety of members including bussiness men, lecturers and technicians, each of them has a unique skill set that contribute to the team. Our team consists of friendly, open-minded and active people who always enjoy talking, laughing and working together.

If your company is looking for some experienced Linux, UNIX techinicans and/or open source consultants, SaigonLUG is the right place for you to contact.
If you want to find some new friends who share the same hobbies, please feel free to join us.

--
SaigonLUG - Saigon GNU/Linux User Group
Website: http://saigonlug.org
Email: [email protected]
--------
You received this message because you are subscribed to the "SaigonLUG" mailing list.
If you want to unsubscribe, send email to [email protected]
For more information, please visit: http://groups.google.com/group/saigonlug