[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Mời tham gia giới thiệu FLOSS tại trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa -Vũng TàuHạn chót đăng ký xác nhận đề tài sẽ là vào ngày 29/04/2010 mong các anh sớm đăng ký. Còn hạn nhận bài thuyết trình để gửi duyệt sẽ là 04/05/2010.
Xác nhận đăng ký của anh Hưng với lại anh Huy.
2 người mà sợ thiếu đề tài để chém hả trời.
Anh Lâm với An cũng đã xác nhận tham gia rồi.

Dự định chúng ta sẽ đi bằng xe bến nha, hẹn nhau ra bến xe miền Đông rồi đi 1 lượt.

--
SaigonLUG - Saigon GNU/Linux User Group
Website: http://saigonlug.org
Email: [email protected]
--------
You received this message because you are subscribed to the "SaigonLUG" mailing list.
If you want to unsubscribe, send email to [email protected]
For more information, please visit: http://groups.google.com/group/saigonlug