[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Mời tham gia giới thiệu FLOSS tại trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa -Vũng Tàuhi Trúc,

Anh xin tham gia với chủ đề FOSS for Education. Nội dung chủ yếu là giới thiệu các ứng dụng dành cho trường học. Về việc giới thiệu Open Office thì anh nghĩ trong 1 buổi cũng chẳng thể nào giới thiệu được đầy đủ nên a sẽ giới thiệu chung với các PM còn lại. Tuy nhiên a sẽ giới thiệu kỹ hơn  một chút trogn danh mục các PM mà a sẽ trình bày. Nội dung sẽ được gửi sau lễ.

Cảm ơn em.

2010/4/27 Le Kien Truc <[email protected]>
Hạn chót đăng ký xác nhận đề tài sẽ là vào ngày 29/04/2010 mong các anh sớm đăng ký. Còn hạn nhận bài thuyết trình để gửi duyệt sẽ là 04/05/2010.
Xác nhận đăng ký của anh Hưng với lại anh Huy.
2 người mà sợ thiếu đề tài để chém hả trời.
Anh Lâm với An cũng đã xác nhận tham gia rồi.

Dự định chúng ta sẽ đi bằng xe bến nha, hẹn nhau ra bến xe miền Đông rồi đi 1 lượt.

--
SaigonLUG - Saigon GNU/Linux User Group
Website: http://saigonlug.org
Email: [email protected]
--------
You received this message because you are subscribed to the "SaigonLUG" mailing list.
If you want to unsubscribe, send email to [email protected]
For more information, please visit: http://groups.google.com/group/saigonlug

--
SaigonLUG - Saigon GNU/Linux User Group
Website: http://saigonlug.org
Email: [email protected]
--------
You received this message because you are subscribed to the "SaigonLUG" mailing list.
If you want to unsubscribe, send email to [email protected]
For more information, please visit: http://groups.google.com/group/saigonlug