[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Mời tham gia giới thiệu FLOSS tại trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa -Vũng TàuVậy em ghi vào lịch là 15 phút nhé, vấn đề thì nhiều mà anh làm trong thời gian ngắn vậy?

--
SaigonLUG - Saigon GNU/Linux User Group
Website: http://saigonlug.org
Email: [email protected]
--------
You received this message because you are subscribed to the "SaigonLUG" mailing list.
If you want to unsubscribe, send email to [email protected]
For more information, please visit: http://groups.google.com/group/saigonlug