[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Mời tham gia giới thiệu FLOSS tại trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa -Vũng TàuTiếc quá, kỳ này không đi bơi với anh em được.
Xin hẹn kỳ sau...

Chúc đại thành công!From: Vo Thai Lam <[email protected]>
To: [email protected]ups.com
Sent: Wed, April 28, 2010 5:32:01 PM
Subject: Re: [saigonlug] Mời tham gia giới thiệu FLOSS tại trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa -Vũng Tàu

ok, ai biết, cho dài thì nói dài.


2010/4/28 Le Kien Truc <[email protected]>
Vậy em ghi vào lịch là 15 phút nhé, vấn đề thì nhiều mà anh làm trong thời gian ngắn vậy?

--
SaigonLUG - Saigon GNU/Linux User Group
Website: http://saigonlug.org
Email: [email protected]
--------
You received this message because you are subscribed to the "SaigonLUG" mailing list.
If you want to unsubscribe, send email to [email protected]
For more information, please visit: http://groups.google.com/group/saigonlug

--
SaigonLUG - Saigon GNU/Linux User Group
Website: http://saigonlug.org
Email: [email protected]
--------
You received this message because you are subscribed to the "SaigonLUG" mailing list.
If you want to unsubscribe, send email to [email protected]
For more information, please visit: http://groups.google.com/group/saigonlug

--
SaigonLUG - Saigon GNU/Linux User Group
Website: http://saigonlug.org
Email: [email protected]
--------
You received this message because you are subscribed to the "SaigonLUG" mailing list.
If you want to unsubscribe, send email to [email protected]
For more information, please visit: http://groups.google.com/group/saigonlug