[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SaigonLUG: After 1 year ( A small dinner for us)One year ago, in the second Sunday of June, SaigonLUG was re-created
by the Linux/FOSS enthusiasts in HCMC. Now it's a good time for us to
have a small dinner together with other Linux buddies in Saigon.

--------------------------------

Một năm trước, vào ngày Chủ nhật thứ 2 trong tháng 6, SaigonLUG hoạt
động trở lại nhờ có sự nhiệt tình của những người mê Linux/FOSS ở Tp.
HCM. Bây giờ, sau chặng đường 1 năm, có lẽ giờ là lúc thích hợp để
chúng ta có một bữa tối thân mật giữa những người bạn mê Linux với
nhau ở đất Saigon.

--------------------------------

Location / Địa điểm: Như Ý Restaurant, 122 Trần Quốc Thảo Street, District 3

Time / Thời gian : 7pm - 9pm, Saturday June 12th

Contact / Liên lạc: Nguyễn Châu An (An Nguyen)
Mobile / Di động : 0943-747-749

Cheers!
An